Begynn å spille fotball i Oslo

Oslo har mange idrettsforeninger og fotballag på mange nivå, derfor er det lett å begynne med fotball, både for barn og voksne. Barneidretten står generelt sterkt i Norge, og mange begynner å spille fotball i ung alder.

Barn spiller ofte sjuerfotball de første årene. Disse lagene spiller på mindre baner, ettersom de store banene er altfor store for små barn. Det blir for langt å løpe for dem. Med færre spillere på hvert lag, får hver spiller også mer kontakt med ballen, og innen barneidretten handler mye om å inkludere alle. Barn begynner som regel å spille med 11 spillere på laget når de er 13 år gamle.

Fotball egner seg for både jenter og gutter. Enten barna tenker å satse på fotball, eller bare spiller for moro skyld, er lagidrett fin trening som samtidig lærer barna å respektere hverandre, og samarbeide som et lag.

Men selv om man ikke har spilt fotball som barn, er det aldri for seint å starte. Hvis man vil holde seg i form på en morsom måte, er fotball en fin treningsform. Mange bedrifter har egne idrettslag og fotballag.  Oslo Bedriftsidrettskrets (bedriftsidretten.no) kan gi informasjon om bedriftsfotball. Dette er fotball som handler mer om samspill, trening og lagspill enn om konkurranse, men bedriftslagene spiller også vennlige konkurranser.

Bedriftslag er helsefremmende og inkluderende, ettersom de ansatte både får trim og trening i samarbeid. Stadig flere bedrifter ser fordelene med å ha egne treningstilbud til de ansatte, som et fotballag.

Comments are closed.